Korisne informacije

Zašto? Kada? Kako?

Sanacija krova obuhvaća sve radove na djelomičnom ili potpunom obnavljanju cijelog krova ili osnovnih dijelova krova.

Osnovni dijelovi krova:

 • krovište - nosiva konstrukcija krova
 • sekundarni krov – daščana oplata + hidroizolacija ili samo hidroizolacija
 • podkonstrukcija ispod pokrova krova – letve ili štafli + letve, tj. neventilirana ili ventilirana podkonstrukcija pokrova
 • pokrov krova
 • krovna limarija – sustav odvodnje oborinskih voda
 • snjegobrani
 • krovni prozori
 • dimnjaci i odzračne cijevi
 • gromobranska instalacija
 • ostalo – nosači antena, električnih i drugih instalacija

Sanacija krovišta – (izraz koji se često koristi u krivom kontekstu) odnosi se samo na djelomične popravke ili cjelovite obnove drvene nosive konstrukcije krova, znači samo konstruktivni ili nosivi dio krova.

Rekonstrukcija krova – uz sanacijske radove, podrazumijeva i promjenu na izgledu krovišta zbog dogradnje kuće ili samoga krova i u većini slučajeva zahtijeva građevinsku dozvolu.

Kada je potrebna sanacija krova?

Tri su glavna razloga za sanaciju krova:

 • Dotrajalost pojedinih dijelova krova ili cijelog krova
 • Prenamjena tavanskog prostora u stambeni prostor
 • Popravci koji se izvode ubrzo poslije nekvalitetno novoizvedenih građevinskih ili nestručnih sanacijskih radova

Odluka o vrsti sanacije donosi se na temelju zahtjeva investitora, eventualne projektne dokumentacije i uvida u postojeće stanje krova, ali i cijele građevine.

Općenito, sanacija ili obnova krova se izvodi zbog poboljšanja postojećih svojstava (dotrajalih) krovova ili dijelova krova – poboljšanja u smislu povećanja nosivosti krovišta, zaštite ili zamjene pojedinih dijelova krova zbog produžavanja vijeka trajanja krova, povećanja toplinskih svojstava – zaštita od vrućine i hladnoće, zaštite od prodora oborinskih voda, promjene u funkciji – više svjetlosti, odzračivanje... itd.

Na temelju utvrđenih razloga i ciljeva kao rješenja predlažu se dva osnovna načina sanacije krova:

 • "obični" neventilirani ili ventilirani krov - pojednostavljeni primjeri: letve + crijep ili letve + crijep + samonosiva hidroizolacijska folija
 • ventilirani krov – s pripremom za ugradnju toplinske izolacije (toplinska izolacija od mineralne vune min. debljine 18 mm, visina ventiliranog sloja min. 5 cm, pravilno izvedeni otvori za ulaz i izlaz zraka, itd.)

Ventilirani krov – krov u kojemu je omogućeno prirodno strujanje zraka ispod pokrova krova, tj. između pokrova krova i sekundarnog krova (hidroizolacije). Strujanje zraka se mora omogućiti po cijeloj površini ispod pokrova krova u smjeru od donjeg ruba krova (okapnice, tj. žlijeba) do vrhova svih krovnih ploha.

Sanacija krovišta

Sanacija krovišta – (izraz koji se često koristi u krivom kontekstu) odnosi se samo na djelomične popravke ili cjelovite obnove drvene nosive konstrukcije krova, znači samo konstruktivni ili nosivi dio krova.

Osnovni ciljevi ili razlozi za sanaciju krovišta su poboljšanje postojeće nosive konstrukcije krova u statičkom smislu.

Krovište – nosiva konstukcija krova mora podnijeti sva predviđena opterećenja koja se u toku projektiranja i izrade statičkog proračuna predviđaju za svaku pojedinu građevinu.

S obzirom da je drvena građa podložna propadanju uslijed raznih utjecaja (vlaga, voda, led – truljenje, insekti – crvotočina, progibanja uslijed velikih opterećenja – snijeg, led, udari vjetra, itd.), često je potrebno izvršiti određene intervencije na postojećoj krovnoj konstrukciji – zamjene, pojačanja, zaštitni premazi i sl. U određenim slučajevima s obzirom na stanje krovišta, donosi se i odluka o zamjeni svih postojećih greda i rogova, tj cijelog drvenog krovišta.

Ako postoje bilo kakve nedoumice oko načina sanacije krovišta potrebno je konzultirati projektanta statičara koji uvijek može dati dobar savjet i predložiti adekvatno riješenje.

Rekonstrukcija krova

Za razliku od sanacije krova, rekonstrukcija krova uz sanacijske radove, obuhvaća i promjenu na izgledu krovišta zbog dogradnje kuće ili samoga krova i u većini slučajeva zahtijeva građevinsku dozvolu.

Uz već navedene razloge za sanaciju krova, razlog da se izvede rekonstrukcija krova može biti i estetske prirode ili s ciljem stvaranja dodatnog stambenog prostora u potkrovlju.


MAKOTER – krovopokrivačko građevinski obrt neprestano prati promjene i poboljšanja u širokoj ponudi kod proizvođača krovnih pokrova.

Sustavno surađujemo dugi niz godina s velikim brojem proizvođača krovnih pokrova.

Naši majstori svake godine odlaze na seminare i tečajeve koje organiziraju renomirane tvrtke iz ove branše.

Trajnost, sigurnosti i kvaliteta od 1938. godine!

Suosnivači i član

HUK

Certifikat

iso logo makoter

Kontakt

Makoter d.o.o.

Sjedište
Starča 11a, 10250 Lučko - Zagreb

Ured
Bisačka 21, 10000 Zagreb

Radno vrijeme
Pon - pet od 07.00 sati - 17.00 sati

OIB
68665607596